برگزاری دوره آموزشی مدیریت سلامت دستگاه گوارش

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سلامت دستگاه گوارش (Gut Health)  با حضور پرورش دهندگان در شرکت شفادانه گرگان - مهر ماه 1398