معرفی برترین پرورش دهنده دوره در سال 1400

معرفی بهترین پرورش دهنده از نظر بهترین عملکرد و دوره پرورش 

آقای میثم عابدینی ( مرغدار) 

ضریب تبدیل 1/72 

میانگین وزنی 3/000 کیلوگرم 

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانه



تلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها معرفی برترین پرورش دهنده دوره در سال 1400