کارگاه آموزشی انلاین نقش اب در پرورش طیور

 

دوره آنلاین کارگاه آموزشی نقش آب در پرورش طیور 

        توسط جناب آقای دکتر خادمیان متخصص بهداشت و بیماریهای طیور 

 با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی پرورش دهندگان گرامی از نقش آب در ارگان های حیاتی بدن پرنده و همچنین خاطر نشان ساختن این نکته که آب استاندارد مصرفی در پرورش طیور باید دارای چه خصوصیاتی به لحاظ تامین احتیاجات پرنده و همچنین عدم تداخل با مواد معدنی موجود در آب و خوراک داشته باشد ، صورت گرفت .