پیش دان مخصوص (Super Starter)
پیش دان (Starter)
رشد دان (Grower)
پایان دان 1 (Finisher1)
پایان دان 2 (Finisher2)

شرکت شفادانه فعالیت خود را ابتدا با تولید انواع مکملهای غذایی و پرمیکسهای دام و طیور در سال 84 با مدیریت آقای دکتر جمال شفائی آغاز نمود .پس از ان با توجه به نیاز استان گلستان ،فاز اول کارخانه خوراک طیور را در سال 85 به بهره برداری رساند واین کارخانه  تولیدی اولین کارخانه تولید خوراک تخصصی طیور در استان گلستان میباشد.                                    

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home