برگزاری دوره آموزشی مدیریت سلامت دستگاه گوارش

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سلامت دستگاه گوارش (Gut Health)  با حضور پرورش دهندگان در شرکت شفادانه گرگان - مهر ماه 1398

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت واکسیناسیون

برگزاری دوره آموزشی مدیریت واکسیناسیون (Vaccination Managment)

جهت پرورش دهندگان مرغ گوشتی در شرکت شفادانه گرگان 

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها