مزایای دان پلت شفادانه

  • بکارگیری از آخرین تکنولوژی تولید کشورهای اروپایی
  • آزمایشگاه کنترل کیفی مجهز به سیستم NIR
  • بهرگیری از بهترین مواد اولیه
  • نامین کامل از پروتئین و انرژی مورد نیاز گله
  • بهبود ضریب تبدبل غذایی
  • ایجاد یکنواختی در رشد گله
  • کاهش طول دوره پرورش
  • افزایش وزن گیری روزانه جوجه های گوشتی
  • تامین بهداشت و تقویت سیستم امنیتی
  • بهبود کیفیت لاشه و کاهش افت کشتار

نمایشگاه دام و طیور گرگان

شرکت شفادانه گرگان هرساله در نمایشگاه حضور خود را اعلام می دارد.

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها