مدیریت جوجه یکروزه گوشتی

مدیریت جوجه یکروزه گوشتی در دو هفته آغازین دوره پرورش

اهمیت ضد عفونی در سالن های پرورش طیور

 

 

اهمیت ضد عفونی در سالن های پرورش طیور

اهمیت پاکسازی و ضد عفونی سالن تا آنجاست که تمامی عوامل بالقوه بیماری زا برای انسان و پرنده حذف شده و تعداد باکتری ، ویروس،انگل و حشرات باقی مانده آن قدر کاهش یابند که تاثیر آنها بر روی سلامت آسایش و عملکرد گله بعدی به حداقل برسد .

بیشتر....

اصول GMP در کارخانجات خوراک دام و طیور

با روند جهانی شدن اقتصاد و تشکیل زنجیره های اقتصادی به هم پیوسته در تمامی عرصه های تولید ازجمله خوراک دام و طیور ، ضرورت دستیابی به اصول کلی و جامع ناظر بر تولید در عرصه جهانی به امری مهم بدل شده است ، در سالهای اخیر کیفیت خوراک دام و طیور بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است   هدف از این مباحث استانداردسازی کیفیت خوراک دام و طیور بوده که در ایمنی غذای انسان نقش اساسی دارد .

بیشتر....

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها