ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران

  • يكي از راههاي افزايش بهره وري در استفاده از منابع خوراك ، تهيه جيره ها ي متعادل و متوازن به منظور تامين احتياجات غذايي دام و طيور مي باشد كه بدين منظور در ايران از جداول ساير كشورها (بخصوص NRC ) استفاده مي شود . با توجه به اختلاف تركي بات شيميايي و ارزش غذايي منابع خوراك در اقاليم مختلف كه تحت تاثير شرايط آب و هوايي ، واريته گياه ،نوع و بافت خاك و … تغيير ميكند ، لذا ضرورت جمع آوري ، دسته بندي و پالايش داده هاي موجود در كشور در رابطه با ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور مورد توجه قرار گرفت تا به عنوان اولين جداول ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران تدوين و ارائه گردد .

بیشتر....

اصول تغذیه دام وطیور

نقش تغذیه درموجودات زنده برهیچ کس پوشیده نیست.هرموجود جانداردارای ویژگی دریافت انرژی ازمحیط اطراف خود وتغییروتبدیل ومصرف انرژی می باشد. چگونگی دریافت انرژی ومواد مغذی مورد نیازجهت مصرف انرژی وادامه حیات موضوع علم تغذیه می باشد،علم تغذیه ترکیبی ازدانش بیوشیمی و فیزیولوژی درجهت بررسی ویژگیهای مواد خوراکی و چگونگی استفاده ازآنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می باشد.

بیشتر....

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها