راهنمای تهویه در پن مادر و 2 هفته ابتدایی

راهنمای تهویه در پن مادر و 2 هفته ابتدایی

هوای تازه -تهویه و کیفیت هوا مهمترین مساله ایست که پرورش دهندگان چه در آشیانه های سنتی و چه در سالن های مدرن با آنها درگیر هستند. مناسب ترین حالتی که پرورش دهنده جهت بازگشت سرمایه هزینه شده می تواند انجام دهد اجرای تهویه حداقل می باشد که درعین تامین اکسیژن مورد نیاز موجب خروج رطوبت اضافی نیز می گردد.

بیشتر....

مدیریت جوجه یکروزه گوشتی

مدیریت جوجه یکروزه گوشتی در دو هفته آغازین دوره پرورش

اهمیت ضد عفونی در سالن های پرورش طیور

 

 

اهمیت ضد عفونی در سالن های پرورش طیور

اهمیت پاکسازی و ضد عفونی سالن تا آنجاست که تمامی عوامل بالقوه بیماری زا برای انسان و پرنده حذف شده و تعداد باکتری ، ویروس،انگل و حشرات باقی مانده آن قدر کاهش یابند که تاثیر آنها بر روی سلامت آسایش و عملکرد گله بعدی به حداقل برسد .

بیشتر....

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها